header banner
Default

BLOX | Nieuws: "Grote stijging Bitcoin aanstaande over 5 tot 10 weken"


Hoewel de Bitcoin koers de afgelopen maanden vooral zijwaartse actie vertoonde, is het volgens de populaire analist Crypto Rover een kwestie van tijd voordat we weer grote stijgingen zien. “De volgende GROTE koersbeweging van Bitcoin komt over 5 tot 10 weken”, aldus Crypto Rover.

Al moeten we daarbij vermelden dat het volgens Crypto Rover nog niet helemaal zeker is welke kant die koersexplosie op zal vallen.

Bitcoin koers van 12.000 of 63.000 dollar

VIDEO: Why The Next 5 to 10 Months Could be Once-in-a-Lifetime!!
Jake Gordon Crypto

Sterker nog, Crypto Rover geeft aan dat de koersbeweging die hij over 5 tot 10 weken verwacht een Bitcoin koers van 12.000 dollar, maar ook een stijging naar de 63.000 dollar kan opleveren. Wat dat betreft lijkt er dus een HELE spannende periode aan te komen voor de Bitcoin koers.

De analist baseert zich voor zijn analyse op een gigantische driehoek die zich momenteel vormt op de driedaagse grafiek van Bitcoin. Het gaat hiermee dus om een lange termijn trend, die binnenkort een opwaarts of neerwaarts gevolg krijgt.

Veel daarbij lijkt afhankelijk van de ontwikkelingen op het gebied van de Spot Bitcoin ETF, die er zomaar eens kan komen in de Verenigde Staten. Als we die krijgen voordat Bitcoin naar boven of beneden uitbreekt, dan lijkt de kans groot dat we richting de 63.000 dollar zullen doorschieten.

‘Er komt iets groots aan voor Bitcoin’

VIDEO: Tot wel 5% rendement op je crypto met BLOX Lending? Zo werkt het!
BLOX

Crypto Rover is niet de enige analist die momenteel grootste dingen voorspelt voor de Bitcoin koers. Ook el_crypto_prof (ook wel bekend als Moustache) verwacht dat er “iets groots” aankomt voor Bitcoin.

Hij baseert zich voor deze analyse op een grafiek die loopt van 2014 tot en met vandaag in 2023. Momenteel zijn we volgens Moustache bezig aan een hertest van een belangrijke steunlijn voor de Bitcoin koers, net zoals we dat in 2015 en 2019 zagen voordat de koers omhoog explodeerde.

“Het maakt niet uit naar welke grafiek ik kijk, want overal komt er hetzelfde resultaat uit”, aldus een optimistische Moustache.

Stem jij BLOX naar de top? Laat je horen en maak kans op een prijs!

VIDEO: BITCOIN!! BIG MOVE COMING!!!🚨
Andy Bitcoinsensus

Geniet jij dagelijks van BLOX? Laat dan van je horen! BLOX is namelijk maar liefst twee keer genomineerd voor Website van het jaar in de categorieën ‘Financieel’ en ‘Financiële apps’! En om deze prijzen daadwerkelijk in de wacht te slepen, hebben wij jouw stem dubbel nodig. Stem dus snel op zowel de site als op onze app en maak ook nog eens kans op toffe prijzen! Stemmen kan tot en met 20 oktober. Kunnen we rekenen op jouw support?

Sources


Article information

Author: Anthony Fisher

Last Updated: 1699385762

Views: 623

Rating: 4 / 5 (65 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Anthony Fisher

Birthday: 1973-10-27

Address: 97915 Hamilton Valleys Suite 239, West Deniseshire, MO 14778

Phone: +4070166963602522

Job: Bioinformatician

Hobby: Card Collecting, Robotics, Writing, Playing Piano, Photography, Archery, Painting

Introduction: My name is Anthony Fisher, I am a Precious, unreserved, Determined, forthright, variegated, welcoming, courageous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.