header banner
Default

Wanneer u veel Vinted-verkopen heeft gedaan, zullen uw gegevens door de belasting worden ingediend


Table of Contents

  Tweedehands-website Vinted geeft voortaan aan de fiscus door wie per jaar voor meer dan 2.000 euro aan spullen verkocht.

  Vinted is bezig alle gebruikers ervan te verwittigen dat het bedrijf zich in regel stelt met de zogenaamde ‘DAC7’, een Europese belastingrichtlijn, aldus de persdienst van Vinted.

  Concreet zal het bedrijf eind januari 2024 voor de eerste keer aan de Belgische belastingautoriteiten rapporteren welke Vinted-gebruikers dit jaar via Vinted “ofwel 30 of meer transacties verrichtten, ofwel meer dan 2.000 euro verdienden.”

  Geen advertenties meer

  Omdat het rapport dat Vinted aan de fiscus moet bezorgen over elke Vinted-verkoper heel wat details dient te bevatten, is voor zo’n rapportering de medewerking nodig van al deze verkopers. Zij zullen door Vinted gevraagd worden een DAC7-formulier in te vullen. En dat is niet vrijblijvend, waarschuwt Vinted op de website.

  Wie het formulier niet invult, ziet zijn toegang tot Vinted beperkt: “Je advertenties worden dan verborgen, je kunt geen geld opnemen uit je portemonnee en je kunt je verdiensten niet besteden aan aankopen”, aldus het van oorsprong Litouwse bedrijf.

  33 procent belastingen

  Vinted is overigens niet het enige platform waarvoor de DAC7-richtlijn geldt, zegt professor fiscaliteit Michel Maus (VUB): “Alle digitale platformen – van Airbnb tot E-Bay – zullen deze regels voortaan moeten naleven en voortaan één keer per jaar volledige openheid van zaken moeten geven over de activiteiten van hun gebruikers.”

  Volgens Maus is het vooral de bedoeling van de fiscus gebruikers te ontmaskeren “die via deze platformen een handel hebben opgezet, zonder zich bij de overheid als handelaar te hebben geregistreerd.” Maus: “controles op wat mensen verdienden via digitale platformen zoals Vinted of Airbnb gebeurden al, weliswaar eerder sporadisch. Nu krijgt de fiscus voortaan 1 keer per jaar alle openheid van zaken.”

  Aan welk belastingtarief gebruikers van Vinted of andere digitale platformen vervolgens worden belast, zal de fiscus uitmaken.

  Wie slechts heel af en toe iets verkoopt, hoeft de fiscus niet te vrezen, aldus de FOD Financiën. Wanneer je daarentegen geregeld iets koop en verkoopt, via bijvoorbeeld Vinted, wordt dat als ‘occasionele inkomsten’ beschouwd, waar je in principe op belast wordt aan 33 procent.

  Wie grote sommen verdient aan digitale platformen zoals Airbnb of Vinted ziet dat als beroepsinkomsten belast. De hoogte van de belasting hangt dan af van je totale beroepsinkomen.

  LEES OOK. Dit gebeurt er met jouw kleren die je in de container stopt

  LEES OOK. Denk aan de koopjes buiten de koopjes, je gooit te veel weg (en te weinig) en één app ontbreekt op je gsm: zo bespaar je op kleding

  LEES OOK. Hoe kan je oude kleren nog een tweede leven geven? En mag versleten kledij zomaar bij restafval?

  LEES OOK. “Probeer in 24 uur maar eens te bewijzen dat je jas niet fake is”: niet alleen Karen Damen is boos op Vinted

  Sources


  Article information

  Author: Chloe Roberts

  Last Updated: 1704661322

  Views: 828

  Rating: 4.7 / 5 (87 voted)

  Reviews: 97% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Chloe Roberts

  Birthday: 2008-01-18

  Address: 83700 Michael Hills Apt. 109, New Beckymouth, TX 28676

  Phone: +4101242689945284

  Job: Art Director

  Hobby: Beekeeping, Tea Brewing, Survival Skills, Stamp Collecting, Board Games, Hiking, Animation

  Introduction: My name is Chloe Roberts, I am a skilled, forthright, proficient, dazzling, striking, clever, expert person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.