header banner
Default

Delta wil weten of de Republikeinen voor of tegen genocide zijn


Table of Contents

  Buiten de campus

  Als het om de oorlog tussen Israël en Hamas gaat moeten onderwijsbestuurders in de VS op hun woorden letten. Drie universiteitsbazen werden daar over verhoord.

  Wat doet uw universiteit met studenten die oproepen tot het uitroeien van Joden? Dat vroeg de onderwijscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden dinsdag aan drie bestuurders van vooraanstaande Amerikaanse universiteiten.

  Ze bleken het geen gemakkelijke vraag te vinden. Met het antwoord ‘dat hangt af van de context’ kwam de voorzitter van Harvard University niet weg. Haar Republikeinse ondervrager eiste direct haar vertrek.

  Onpartijdig
  Sinds de oorlog tussen Israël en Hamas in oktober oplaaide, lopen onderwijsbestuurders op eieren. Ook in Nederland. Onderwijsinstellingen blijven het liefst onpartijdig, bijvoorbeeld door het geweld van beide partijen te veroordelen.

  Het probleem is dat neutraliteit vaak gezien wordt als partij kiezen voor de tegenstander. Ook Harvardbaas Claudine Gay probeerde zichzelf als onpartijdig door de hoorzitting heen te laveren, net als haar collega’s van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en de University of Pennsylvania (UPenn). Ze dansten om de vragen van hun Republikeinse ondervragers heen.

  Dat ging goed tot ze de vraag kregen of hun universiteiten een streep trekken bij oproepen tot genocide van Joden. Republikein Elise Stefano eiste een ja-of-nee-antwoord van de bestuurders. Dat kreeg ze niet.

  Leus
  In het hoofd van de bestuurders speelt wellicht mee dat het de vraag is wat precies een oproep tot genocide is. Volgens het universiteitsblad van Harvard gebruiken pro-Palestijnse demonstranten ook daar geregeld de leus ‘from the river to the sea’. Die leus is voor sommigen een vrijheidskreet maar anderen zien het als een oproep tot genocide.

  Voor de Republikeinen staat vast dat de poging van de bestuurders om onpartijdig te blijven gelijkstaat aan antisemitisme. Het optreden van de bestuurders in de onderwijscommissie levert ze steeds meer kritiek op en de roep om hun aftreden zwelt aan. Het Witte Huis, normaal gesproken de progressieve bondgenoot van universiteiten, liet voor alle duidelijkheid weten dat het altijd zou optreden tegen medewerkers die oproepen tot genocide.

  Inmiddels heeft Gay, de voorzitter van Harvard, een nieuw statement naar buiten gebracht. Op X (voormalig Twitter) verduidelijkt ze dat iedereen die Joodse studenten bedreigt daarvoor verantwoordelijk gehouden zal worden. Of ze daarmee haar eigen positie kan redden valt nog te bezien.

  HOP, Olmo Linthorst

  Sources


  Article information

  Author: Ronald Coleman

  Last Updated: 1704326407

  Views: 1420

  Rating: 4.4 / 5 (112 voted)

  Reviews: 82% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Ronald Coleman

  Birthday: 1938-01-11

  Address: 24433 Jessica Plains, New Natalieview, NH 26743

  Phone: +3826900126034127

  Job: Social Worker

  Hobby: Camping, Running, Puzzle Solving, Bowling, Chess, Coffee Roasting, Astronomy

  Introduction: My name is Ronald Coleman, I am a valuable, welcoming, exquisite, enterprising, risk-taking, Precious, striking person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.