header banner
Default

Hoi, PorteRenee, nu u de mogelijkheid hebt om meer belastingvrij te sparen, is dit iets voor u


De spaarregels zijn veranderd. Je mag nu méér geld sparen, zonder er belasting over te betalen. Wat verandert dat nu voor jou?

Je bepaalt natuurlijk zelf of en hoeveel je spaart. Misschien wil je ook wat beleggen. Dat is helemaal aan jou. Wel wil de Belastingdienst het weten als je vermogen boven een bepaald bedrag uitkomt, want daarboven moet je misschien wel belasting gaan betalen.

Hoeveel spaargeld mag je hebben?

VIDEO: Hoeveel mag je Belastingvrij Sparen? (incl. nieuwe box 3)
LangzaamRijker

In 2023 hoef je geen belasting te betalen over je vermogen als dat € 57.000 of minder is. Heb je een fiscaal partner? Dan geldt voor jullie samen een bedrag van € 114.00. Die € 57.000 (of € 114.000) is een vrijstelling. Het heet ook wel het heffingsvrij vermogen.

Kom je boven de grens uit? Dan betaal je wél belasting. Maar alleen over het deel dat erbovenuit steekt. Dus als je € 60.000 hebt, betaal je belasting over € 60.000 – € 57.000 = € 3.000. En niet over die hele € 60.000.

Meer sparen zonder belasting te betalen

VIDEO: 5 Ways You Can Save On Taxes
Tom Wheelwright

Elk jaar gaat het heffingsvrij vermogen (de grens tot waar je geen belasting betaalt, dus) iets omhoog. Dat houdt in dat je ieder jaar meer belastingvrij mag sparen. In 2017 was het heffingsvrij vermogen bijvoorbeeld € 25.000. In 2018 stond-ie op € 30.000. En in 2021 op € 50.000.

Ook in 2023 gaat het bedrag verder omhoog. Vorig jaar was het heffingsvrij vermogen nog € 50.650. Dit jaar is het € 57.000. In 2023 kun je dus € 6.350 extra sparen (of beleggen), zonder belasting te betalen. Dat bedrag is voor iedereen gelijk. Inkomen en leeftijd maken niet uit.

Ook beleggingen tellen mee

VIDEO: Hoeveel spaargeld mag je belastingvrij hebben? | Geld.nl
Geld.nl

Let goed op: het heffingsvrij vermogen geldt niet alleen voor je spaarrekening. Ook bijvoorbeeld je beleggingen, saldo op je betaalrekening en een tweede woning tellen mee. Je vermogen is een optelsom van je bezittingen min je schulden.

Een rekenvoorbeeld

VIDEO: You Have A Tax Problem...Here's How To Fix It
Parallel Wealth

Hoe het heffingsvrij vermogen werkt, laten we zien met een voorbeeld:

Stel, je hebt geen fiscaal partner. Op je spaarrekening staat € 60.000. Ook heb je geld belegd. Bij elkaar € 10.000. Samen is dat € 70.000.

Daarnaast heb je een studieschuld van € 30.000. Die schuld mag je aftrekken. Wel geldt er een drempelbedrag. In 2023 is dat € 3.400. Dat houdt in dat je € 30.000 – € 3.400 = € 26.600 mag aftrekken.

Je vermogen komt dan op € 70.000 – € 26.600 = € 43.400. Daar trek je het heffingsvrij vermogen vanaf, waar je dus geen belasting over betaalt. Het heffingsvrij vermogen (€ 57.000) is hoger dan je totale vermogen (€43.400). Dus hoef je geen belasting te betalen.

Maar stel, je hebt geen schulden. Dan betaal je wél belasting. Je spaargeld en beleggingen zijn samen € 70.000. Daar trek je het heffingsvrij vermogen vanaf: € 70.000 – € 57.000 = € 13.000. Over die € 13.000 betaal je belasting.

Check de peildatum

VIDEO: Get Educated and Save on Taxes
Mark J Kohler

Voor de Belastingdienst is 1 januari een belangrijke datum. De Belastingdienst kijkt namelijk niet het hele jaar door hoeveel vermogen je hebt. Dat doen ze alleen op 1 januari. Dat is de peildatum. Doe je bijvoorbeeld belastingaangifte over 2023? Dan kijkt de Belastingdienst hoeveel vermogen je had op 1 januari 2023. En dat bedrag telt mee.

Had je bijvoorbeeld op 1 januari € 60.000? Maar twee weken later een stuk minder? Dan telt alsnog die € 60.000 van 1 januari. Zo kun je nu alvast kijken naar 1 januari 2024.

Kom je boven het heffingsvrij vermogen uit? Misschien is het voor jou slim om je vermogen lager te maken. Niet gelijk al je spaargeld over de balk smijten, natuurlijk. Maar kijken of je je geld slimmer in kan zetten. Bijvoorbeeld met een extra aflossing op je hypotheek, een stuk studieschuld wegwerken of een deel van je geld op een pensioenrekening zetten.

Tot € 57.000 kun je belastingvrij sparen. Of € 114.000 met een fiscaal partner. Heb je schulden, en zijn deze aftrekbaar? Dan is dat meer. Let op, voor sommige toeslagen geldt ook een maximaal vermogen, zoals de huurtoeslag. Heb je meer dan die grens? Dan heb je geen recht op de toeslag. Check dat goed!

Sources


Article information

Author: Timothy Mayo

Last Updated: 1698921362

Views: 1088

Rating: 3.9 / 5 (94 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Timothy Mayo

Birthday: 1946-09-01

Address: Unit 5107 Box 6759, DPO AE 25505

Phone: +3900128310943364

Job: Actor

Hobby: Whiskey Distilling, Cross-Stitching, Golf, Baking, Hiking, Camping, Billiards

Introduction: My name is Timothy Mayo, I am a unreserved, spirited, unwavering, artistic, intrepid, multicolored, candid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.