header banner
Default

Hoe Bitcoin-miners in Texas miljoenen verdienen zonder te minen


Ten gevolge van de extreme hittegolf die Texas teistert, zijn diverse crypto-miningbedrijven genoodzaakt geweest hun activiteiten tijdelijk te staken. Riot Blockchain, een prominente speler in de sector, trok de aandacht van de media doordat het bedrijf vergoedingen ontving voor het vrijwillig verminderen van zijn energieverbruik tijdens deze periode van verhoogde vraag naar elektriciteit. Een vergelijkbare situatie deed zich voor bij Marathon Digital, dat een significante daling van 9% in de Bitcoin-productie noteerde.

Gedwongen sluitingen van miningbedrijven

De Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) werd in augustus gedwongen noodprocedures in te voeren om ervoor te zorgen dat klanten nooit zonder energie zaten. ERCOT levert stroom aan ongeveer 25 miljoen Texanen, wat neerkomt op 90% van de netbelasting van de staat.

Deze noodprocedures hebben betrekking op specifieke stroomverbruikers, zoals Bitcoin-miners. Zij zijn verplicht hun energiebehoeften te beperken. Concreet betekent dit dat ze hun machines moeten uitschakelen.

Het Bitcoin-minen, een vaak besproken en soms controversieel onderwerp, vereist hooggespecialiseerde computersystemen, bekend als ASICs. Deze zijn ontworpen om onophoudelijk complexe berekeningen uit te voeren in een soort competitief proces om een specifiek nummer te identificeren. Elke tien minuten slaagt één van deze systemen in deze taak, en krijgt als beloning het recht om het meest recente transactieblok toe te voegen aan de Bitcoin-blockchain. De huidige beloning voor deze prestatie is 6,25 BTC per toegevoegd blok.

Een Win-Win voor Miners en Het Elektriciteitsnet

Het mining bedrijf heeft een ingenieuze manier gevonden om te profiteren van de fluctuaties in de elektriciteitsmarkt, zonder zich te concentreren op het minen van crypto. Les, de CEO van het bedrijf, legde uit dat ze dankzij stroomcontracten geld verdienen “door ervoor te kiezen niet te minen”.

Het geheim zit hem in de spread tussen de contractprijs en de marktprijs van elektriciteit. Het bedrijf werkt samen met ERCOT, dat ondersteunende diensten inzet om de onzekerheid en variabiliteit op het elektriciteitsnet te beheersen. ERCOT koopt deze diensten in op de day-ahead-markt om de balans tussen vraag en aanbod voor de volgende dag te waarborgen.

Les lichtte toe dat ze deelnemen aan deze programma’s, waardoor ERCOT de vrijheid heeft om hun belasting naar wens te beheren. Dit alles is mogelijk gemaakt door stroomafnameovereenkomsten, die het bedrijf in staat stellen te minen tegen een vastgestelde prijs.

Anthony Power, een analist bij Compass Mining, prees deze aanpak als “de beste strategie”, omdat het een groter rendement oplevert in vergelijking met het delven van BTC. Men kan namelijk kiezen om energie terug te verkopen aan het net wanneer de prijzen hoog zijn, in plaats van het te gebruiken voor mining.

Les benadrukte tot slot dat de gedereguleerde markt van ERCOT, waar energie wordt verhandeld als een commodity, de deur openzet voor dergelijke strategieën. Het is een systeem waar hoge prijzen aangeven dat het netwerk stroom nodig heeft, een marktsignaal dat een naderende gelijkheid tussen vraag en aanbod signaleert, waardoor ze in staat zijn om met hun unieke strategie het meeste uit de markt te halen.

Gratis 10 euro aan Crypto

Wil je de cryptowereld betreden en wellicht Bitcoin of een andere crypto kopen? Dan hebben we geweldig nieuws voor je! Dankzij een speciale deal tussen Newsbit en Bitvavo, een van de meest toegankelijke en gebruiksvriendelijke crypto beurzen in Europa, krijgen onze lezers een exclusieve aanbieding.

Als je je aanmeldt bij Bitvavo via de onderstaande knop, ontvang je niet alleen 10 euro gratis, maar betaal je ook geen handelskosten over je eerste 10.000 euro aan transacties.

Sources


Article information

Author: Kerry Gonzalez

Last Updated: 1698458642

Views: 578

Rating: 3.6 / 5 (49 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kerry Gonzalez

Birthday: 1959-01-14

Address: 270 Michelle Grove Apt. 773, Lake Kellyfort, KY 19335

Phone: +3791235909433974

Job: Article Writer

Hobby: Astronomy, Table Tennis, Puzzle Solving, Cross-Stitching, Knitting, Playing Guitar, Tea Brewing

Introduction: My name is Kerry Gonzalez, I am a cherished, exquisite, tenacious, unswerving, rare, capable, transparent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.