header banner
Default

skal bremse krypto som et middel til hvitvasking


DATAKRIM: Utnyttelse av blockchain-teknologi til å hvitvaske penger er blitt en utfordring, og Micapass har fått ny finansiering til å fortsette å jobbe med å bekjempe dette. (Foto: Micapass)

En løsning for å gjøre hvitvaskingsutsatt finans tryggere utvikles i Litauen. Nylig har selskapet Micapass sikret seg rundt 2,4 millioner kroner i finansiering av prosjektet.

VIDEO: Skattemeldingen: Krypto
Skatten min - Skatteetaten

Et viktig begrep innenfor overføring av penger via blockchain-teknolog er «desentraliserte finansprotokoller» (Defi). Dette er åpen og tillitsbasert tilnærming til verditransaksjoner, og er dermed også utsatt for misbruk.

Det Vilnius-baserte selskapet Micapass har som mål å utvikle en sømløs løsning slik at du vet hjem kunden er i et slikt tillitsbasert system.

23,8 milliarder dollar

VIDEO: Deklarera kryptovalutor med Deklira
Deklira

Ifølge en pressemelding fra Micapass er mer enn 40 prosent av midler som overføres gjennom denne spredte finansløsningen knyttet til tvilsomme eller ulovlige adresser.

– Kriminelle som driver med krypto utnytter svake retningslinjer for hvitvasking av penger innen krypto og utnytter desentraliserte finansprotokoller til ulovlige aktiviteter, skriver selskapet i pressemeldingen.

De viser til at Chainalysis mener det i 2022 ble sendt 23,8 milliarder dollar i kryptovaluta fra tvilsomme eller ulovlige adresser i 2022.

– Til tross for en nedadgående trend i 2023, utgjør løsepengevirus fortsatt en betydelig trussel, skriver de.

Lokal støtte

VIDEO: Hur minar man kryptovaluta? 306 kr/månad - Tar 10 minuter att starta!
Nordic Crypto

Micapass har fått finansiering fra innovasjonslaben Super How og oppstartshjelperen Firstpack, begge Vilnius, Litauen, på 240.000 euro denne måneden. Noe som styrker selskapets evne til å fortsette arbeidet med finne løsninger som hindrer uønskede aktører fra å delta i Defi-løsningen.

– Økningen i bruk av DeFi-protokoller til finansiering av kriminalitet er et påskudd for å utvikle nye metoder for å bekjempe hvitvasking av penger innen krypto, sier Gintarė Košubienė, administrerende direktør og medgründer av Micapass.

– Kryptokriminalitet kan påvirke alle, spesielt med tanke på risikoen forbundet med omfattende hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, legger hun til.

Krevende jobb

VIDEO: Ri Bitcoin-bølgen Og Tjen En Garantert $13 000 På Nøyaktig 24 timer Norway
jan schmidt

Økningen i bruk av desentralisert finans, med over 6 millioner unike adresser, kompliserer dagens arbeid for bekjempelse av hvitvasking av penger i sporing av ulovlige kryptobevegelser.

– Mens transaksjonsdata i blokkjeder er offentlig tilgjengelig, kompliserer uønskede aktører sporing av hvitvasking ved å rute transaksjonene sine gjennom mellomledd. Dette gjør det også mer komplisert å godkjenne ekte «wallets» fra godkjente personer, sier Košubienė.

Ansvarlig redaktør:
Anders Løvøy

Daglig leder:
Mickael Carlson

Publisher:
Henning Meese

Postadresse:

Postboks 171 Sentrum
0102 Oslo

Besøksadresse:

Universitetsgata 2

Sentralbord:

22 05 30 00

Nyhetsbrev:
Meld deg på Computerworlds daglige nyhetsbrev.
Trykk her

Sources


Article information

Author: William Blake

Last Updated: 1700063881

Views: 726

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 99% of readers found this page helpful

Author information

Name: William Blake

Birthday: 1993-09-24

Address: 57595 Lynn Forks, Smithfurt, ME 65247

Phone: +4635606690367924

Job: Article Writer

Hobby: Cooking, Photography, Traveling, Arduino, Fishing, Tea Brewing, Hiking

Introduction: My name is William Blake, I am a sincere, important, capable, rich, dedicated, apt, Adventurous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.